Logo OpMaat IT -DEF-

OpMaat IT is ontstaan uit het feit dat er door het veranderen van de WMO 2013 steeds meer vraag is naar persoonlijk advies en professionele ICT dienstverlening in de zorg. Als maatschappelijk betrokken ondernemerswillen wij maar al te graag ons steentje bijdragen. Wij hebben jarenlange ervaring in de ICT en de zorg. OpMaat IT heeft kennis van moderne technologieën. Mede hierdoor zijn wij in staat om zowel de cliënt en als hun begeleiders en andere zorgpartijen te adviseren. In dit alles staat de cliënt centraal.

WMO 2013

De WMO 2013 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt ingrijpend veranderd.
Hieronder een opsomming van enkele veranderingen:

  • De gemeente heeft een resultaatsverplichting voor het verstrekken van voorzieningen. Het gaat hierbij om voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen hun dagelijkse levensverrichtingen uit te voerenen het persoonlijk leven te structureren en daarover eigen regie te voeren.
  • Het wetsvoorstel schrapt het recht om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente kan straks zelf bepalen wanneer een burger voor een pgb in aanmerking komt. Hierdoor kan de gemeente collectieve voorzieningen voor cliënten opzetten en beter in stand houden.
  • Met de nieuwe WMO 2013 wordt mogelijk gemaakt dat meer mensen dan nu, met ondersteuning en zorg, thuiskunnen blijven wonen.

Mogelijkheden
Het is mogelijk om het thuis wonen van cliënten te veraangenamen door het opzetten van bijvoorbeeld gemeentelijke communities die ook dienstverlening op afstand aanbieden. Denk hierbij aan virtuele gemeentelijke loketten, bibliotheken,lokale bakkers etc.
De woningen kunnen worden voorzien van moderne domotica toepassingen zoals: beeldtelefonie, zorg op afstand, digitale deurmatten, bewegingssensoren, op afstand afsluitbare gaskranen etc.

Wat kan OpMaat IT voor u betekenen?

–      Advies op maat bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om ICT- hulpmiddelen:

  • Moderne domotica toepassingen/ hardware.
  • Internetaansluitingen en bijbehorende apparatuur.
  • Beeldtelefoons, touchscreen pc’s, laptops.

–      Installatie en onderhoud van de ICT-hulpmiddelen.

–      Mogelijkheid tot afsluiten van servicecontracten voor onderhoud aan de ICT-hulpmiddelen en ondersteuning bij het gebruik ervan.

Samen met onze leveranciers en partners zijn wij in staat om zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen van moderne domotica te voorzien. Goed toegepaste domotica verhoogt het woongenot van de cliënt en zorgt ervoor dat de cliënt langer zelfstandig kan blijven wonen.
Daarbij kan de cliënt gebruikmaken van bijvoorbeeld platform en hardware onafhankelijke oplossingen. Ook hier adviseren en ondersteunen wij cliënten en begeleiders.

OpMaat IT, bruggenbouwer in de zorg! WMO 2013
De cliënt centraal!

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OpMaat IT E: info.sales@opmaatit.nl
A: Horst 3324 8225 NC  Lelystad T: 06 24 22 0090   T:06 24 52 1991

GiJoTan is onderdeel van OpMaat IT