Wilt u graag meer weten over mijn werkervaring? Op verzoek kan ik u mijn volledige CV toesturen.
Hieronder een beknopte omschrijving van wat u van mij kunt verwachten.

Projecten
Met mijn opgedane kennis, technische achtergrond en bruggenbouwers mentaliteit kan ik een positieve bijdrage leveren aan het succesvol afronden van uw project. Ik heb kennis van de Prince2 methode en ben goed in staat om als Medior projectleider te fungeren. Ik heb aan diverse projecten deelgenomen als Coördinator werkplekmigratie, projectcoördinator infrastructuur migratie, coördinator uitwijk en disaster recovery, Consultant haalbaarheidsanalyse uitbreiding serverpark.

ICT afdelingen
Op verzoek van diverse organisaties heb ik als meewerkend voorman en Teamleider Servicedesk ITIL implementaties begeleid en deelgenomen aan ISM implementatie projecten. Tijdens het uitoefenen van bovengenoemde functies zorg ik dat ik inzicht krijg in de problemen binnen de organisaties en in de denk- en werkwijze van leidinggevenden, medewerkers, klanten en leveranciers.

Deze informatie wordt als basis gebruikt voor het inzetten van de veranderingen op de werkvloer waardoor het slagingspercentage van zo’n ingrijpend project aanzienlijk wordt vergroot. Procesveranderingen gaan altijd samen met het coachen van medewerkers. Ook de klanten en leveranciers worden in zo’n veranderingsproces meegenomen.

Teamleider ICT
Als Teamleider ben ik besluitvaardig, makkelijk benaderbaar, daadkrachtig, pragmatisch, oplossingsgericht en heb veel persoonlijke aandacht voor klanten én medewerkers. De verwachtingen voor beide partijen moeten duidelijk zijn. De SLA’s en KPI’s zijn bijvoorbeeld zeer belangrijke instrumenten in het streven naar tevreden klanten. Daarom wordt ook hieraan voldoende aandacht geschonken. Ook hier maak ik dankbaar gebruik van mijn opgedane kennis en ervaring van ITIL en ISM.